O.K.T.H NEDİR

O.K.T.H. LİSANS ve ÖZEL FREKANS TAHSİSİ

Ortak Kullanım Telsiz Hizmetlerinin kısaltması olan OKTH, T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği Telekomünikasyon Şirketleri tarafından tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden ihtiyaç duyan Kurum ve Şirketlere hizmet verme esasına dayalı telsiz haberleşme hizmetidir.

OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Şartlar ve Yükümlülükleri

İşletmecinin Hakları ve Yükümlülükleri

1) İşletmeci, OKTH hizmetini ifa edebilmek amacıyla elektronik haberleşme altyapıları kurabileceği gibi, altyapı ihtiyaçlarını OKTH işletmecileri de dahil diğer işletmecilerden temin edebilir.

2) İşletmeci, BTK tarafından adına tahsis edilmiş olan frekansları BTK izni doğrultusunda yetkilendirme bölgesi içerisinde tekrar edebilir.

3) İşletmeci, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

4) İşletmeci, yerel ve bölgesel Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı yetki belgeleri kapsamında elektronik haberleşme altyapılarını yetkilendirme alanları içerisinde birbirleri ile irtibatlandırma hakkına sahiptir.

5) İşletmeci elektronik haberleşme altyapılarını irtibatlandırması esnasında frekans kullanım ücreti hesaplamasında EGF değeri en yüksek olan bölge baz alınır.

6) İşletmeci, OKTH hizmeti sunması amacıyla kendisine BTK tarafından (gerektiğinde paylaşımlı olarak) tahsis edilmiş olan simpleks frekans kanallarını altyapılarının kapsama alanları dâhilinde abone bildirimi yapmak kaydıyla abonelerine kullandırabilir. Ayrıca işletmeci, abonelikten ayrılanların telsizlerindeki simpleks frekanslarının silinmesini sağlamakla yükümlüdür.

7) İşletmeci aboneleri seçmekte serbesttir.

8) Yetkilendirme süresi on beş (15) yıldır.

Abone Hakları ve Yükümlülükleri

1) Abonelerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkına,

2) Abonelerin elektronik haberleşme hizmeti tedarikçisi OKTH işletmecileriyle abonelik sözleşmesi yapabilme hakkına,

3) Ayrıntılı fatura talep etme hakkına,

4) İşletmecinin sunmakta olduğu elektronik haberleşme hizmeti hakkında bilgi alabilme hakkına,

5) Abonelere sunulmakta olan hizmetler için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile OKTH tarifelerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkına,

6) Uluslararası standartlar ile BTK’nın belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkına sahip olup,

7) Mevzuat gereği İşletmeci tarafından belirlenmiş olan hizmet bedeli ile bu hizmete yönelik her türlü vergi ve harcı ödemekle,

8) Hizmete katılma ve ayrılmada ilgili BTK mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

22.5.2017

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.