SAYISAL TELSİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

6.1. SAYISAL TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALTYAPISI:
 
C1)- Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi ETSI DMR TS102 361-1,-2,-3 (DMR Sayısal
Mobil Telsiz) standardına uygun olacaktır.
C2)- IP (Internet Protokolu) Omurgasını kullanarak sayısal röleler arasında Link
Kurma imkanı vermelidir.
C3)- Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi:
Simpleks: Telsizden telsize doğrudan kurulan haberleşme yöntemi,
Röleli: Telsizden telsize röle üzerinden kurulan haberleşme yöntemi,
Geniş Alan (Multisite) Röleli: Röleli Sistemlerin IP-omurga üzerinden
linklenerek bütünleşik kapsama alanları oluşturmak için birden çok röleli
haberleşme yöntemi,
Trunking: Tek bir röle noktasında birden fazla röle kanalının “Trunk” modda
çalıştığı haberleşme yöntemi,
Geniş Alan (Multisite) Trunking: Yukarıda belirtilen Trunking Sistemlerin
IP-omurga üzerinden linklenerek bütünleşik kapsama alanları oluşturmak için
kurulan birden çok trunking haberleşme yöntemi,
Yukarıda belirtilen çalışma modlarını standart olarak desteklemelidir. Ayrıca
sistem, donanım değişikliğine gerek olmadan sadece yazılım yükseltmesi ile
Trunking ve Geniş Alan (Multisite) Trunking (trunk sistemlerin IP-omurga
 
üzerinden linklenerek modlarını desteklemelidir. Teslim edilecek el, araç ve
sabit merkez telsizleri ise yukarıda anılan tüm çalışma modlarını standart
olarak desteklemelidir.
C4)- Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi TDMA teknolojisinde çalışacaktır.
C5)- Sayısal modda en az 4FSK sayısal modülasyon tekniklerini desteklemelidir.
C6)- Ses haberleşmesinin yanı sıra, sayısal modda telemetri, araç ve personel takip
sistemi, kısa mesaj, birebir çağrı, grup çağrı, uzaktan telsiz açma kapama,
uzaktan telsiz ortam dinleme, telsiz uzaktan kontrolü ve veri transferine
imkan vermelidir.
C7)- Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi “acil çağrı” özelliğini destekleyecektir.
C8)- Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi “acil çağrı” özelliğinden ayrı ve ek olarak
“çağrı kesme” özelliğini destekleyecektir. Sayısal modda yetki verilen telsizler
“çağrı kesme” özelliği sayesinde devam eden çağrıyı kesip araya girebilecektir.
C9)- Sayısal modda ses ve veri iletimi aynı lojik kanal üzerinden
gerçekleştirilebilmelidir.
C10)- Sayısal modda haberleşme yapan telsiz kimlik numaraları (ID) yetki
şifreleriyle röle altyapısına tanımlanmalıdır. Böylece röle altyapısına kayıtlı
olmayan ve şifreye sahip olmayan telsizler aynı frekans ve özelliklerde yayın
yapsa bile sistem üzerinden haberleşme yapamayacaktır.
 
 
 
6.2. SAYISAL EL TELSİZ CİHAZLARI:
GENEL ÖZELLİKLER:
C1)- Telsiz cihazları ETSI TS 102 361-1,-2,-3 (DMR Sayısal Mobil Telsiz)
standardına uygun olacaktır.
C2)- Telsizler sayısal modda çalışırken hem röleli hem de simpleks (yakın kanal)
modunda 12.5 kHz band genişliğinde tek bir frekans üzerinden aynı anda 2
ayrı kanal kullanımını sağlamalıdır.
C3)- Telsizler, simpleks, röleli, geniş alan (multisite) röleli, trunking, geniş alan
(multisite) trunking çalışma modlarına standart olarak sahip olmalıdır.
C4)- Telsizlerin menü ve kullanıcı arayüzü tamamen Türkçe olmalıdır.
C5)- Telsizler anten, masa üstü hızlı şarj cihazı ve bataryası ile teklif edilecektir.
C6)- Telsizlerin en az 3 satır satır renkli LCD ekranı, aydınlatmalı alfanumerik tuş
takımı olacaktır.
C7)- Alfanümerik tuş takımı olmayan telsizler Tip-1 El Telsizleri olarak
adlandırılacaktır. Bu telsizlerde ekran ve diğer fonksiyon tuşları
olacaktır.
C8)- Alfanümerik tuş takımı olan El telsizleri Tip-2 El Telsizi olarak
adlandırılacaktır. Bu telsizlerde ekran ve diğer fonksiyon tuşları
olacaktır.
C9)- Telsizler üzerinde en az 6 adet programlanabilir buton bulunacaktır. Bu
butonlar ile telsizin önemli fonksiyonlarına kolay erişim sağlanacaktır. Her
butona kısa ve uzun basmalı olmak üzere 2’şer fonksiyon atanabilmelidir.
C10)- Telsizler en az 900 kanala sahip olacaklardır. Telsiz kanal seçme düğmesi
sonsuz dönebilir olmalıdır. Tüm kanallar tek frekans grubu (Zone) altında
tanımlanabilmelidir.
C11)- Telsizlerde entegre GPS alıcısı olacaktır. GPS konumu belirleme süresi TTFF
(Time to First Fix) cihaz ilk açıldığında 60 saniyeden düşük olacaktır. Cihaz
çalışır durumdayken 10 saniyeden düşük olacaktır. Yatay konum hassasiyeti 5
metreden düşük olacaktır.
C12)- Telsizlerde entegre Bluetooth (Version 2.1) özelliği standart olarak
bulunacaktır.
C13)- Telsizlerde yer alan GPS ve Bluetooth alıcıları, yaka mikrofonu vb gibi harici
aksesuar kullanımı gerektirmeyecektir.
PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ:
C14)- Telsizler bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlanarak Windows işletim sistemine
uyumlu bir yazılım ile programlanabilir olmalıdır.
C15)- Telsizlerin özellikleri programlama ile aktif/kapalı hale getirilebilecek ve aktif
edilen özellikler cihaz üzerindeki tuş takımı vasıtasıyla kullanılabilecektir.
C16)- Telsizler uzaktan hava arayüzü ile erişilip program parametreleri değiştirilebilir
olmalıdır. Hava arayüzü şifreleri ve koruma parametreleri programlanabilir
olmalıdır.
C17)- Telsizlere izinsiz programlamaya (okuma/yazma) karşı en az 8 karakterli
koruma şifresi tanımlanabilmelidir.
KULLANIM ÖZELLİKLERİ:
C18)- Telsizlerde sesli anons sistemi olmalıdır, böylece kanal değişimlerinde veya
fonksiyon değişimlerinde sesle kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
C19)- Telsizlerin açık/kapalı olma durumları yetkilendirilen telsizler veya Operatör
Bilgisayarları tarafından uzaktan kontrol edilebilecektir.
C20)- Telsizlerde kanal tarama özelliği bulunacaktır. Kanal taramada öncelikli kanal
tanımları yapılabilecek; kanal tarama fonksiyonu telsiz üzerinden on/off
edilebilecektir.
C21)- Telsizlerin ekranında kanalın Multisite geniş alan ve Simpleks (yakın)
modunda olduğunu belirten ikonlar bulunacaktır.
 
C22)- Telsizlerde gönderme süresini sınırlayan bir zamanlama devresine sahip
olacaktır, gönderme süresi aralığı (15 sn ile 490 sn arasında)
ayarlanabilecektir.
ÇAĞRI ÖZELLİKLERİ:
C23)- Telsizler birbirlerine grup ve birebir çağrı yapabileceklerdir.
C24)- Telsizler çağrı yaptığında kimlik kodu gönderecek ve bu kod diğer telsiz veya
telsizlerin ekranında görülecektir.
C25)- Telsizlerde acil çağrı yapmak için ayrı bir buton bulunacaktır. Bu butona
basıldığında telsiz acil çağrı moduna geçecek ve bas-konuş butonuna
basmaya gerek olmaksızın gönderme yapacaktır. Bu gönderme esnasında acil
çağrıyı yapan telsizin kimlik kodu da diğer telsiz veya telsizlere
gönderilecektir.
C26)- Birebir çağrılarda aranan telsizlerde çağrı kayıtları tutulacak ve cevap
verilmeyen çağrı olduğunda kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyaracaktır.
C27)- Sayısal modda yetki verilen telsizler çağrı devam ederken “çağrı kesme/araya
girme” özelliğine sahip olacaktır. Bu sayede devam eden çağrılar, yetkili bir
telsiz tarafından kesilebilmeli ve yetkili telsiz tarafından anons
yapılabilmelidir.
C28)- Sayısal modda yetki verilen telsizlerde uzaktan aktif çağrıyı sonlandırma
özelliği olacaktır.
 
 
VERİ İLETİMİ VE MESAJ ÖZELLİKLERİ:
C29)- Telsizler veri haberleşmesi yapma yeteneğine sahip olacaktır.
C30)- Telsizler bir USB kablo vasıtasıyla bilgisayarlara bağlanabilecek ve modem
işlevi görecektir.
C31)- Telsizler tuş takımı kullanarak 100 karakter alfanumerik kısa mesaj
gönderme özelliğine sahip olacaktır.
C32)- Telsizler önceden programlanmış önceden tanımlı mesajlarını bir telsize,
telsiz grubuna veya Operatör Bilgisayarına gönderilebilecek ve aynı
kullanıcılardan mesaj alabilecektir. Bu mesajların sayısı en az 10 (on) adet
olmalıdır.
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ:
C33)- Çalınan veya kaybolan telsizler açık halde ve sistem kapsama sahası
içerisinde ise yetki verilmiş başka bir sayısal telsiz tarafından uzaktan hizmet
dışı bırakılabilecektir.
C34)- Telsizler üzerinde standart olarak en az 40 bitlik sayısal kripto sistemi
olmalıdır. Cihazların kriptolu kullanılıp kullanılmayacağına İŞ SAHİBİ karar
 
verecektir. Bu özellik için her türlü yazılım veya donanım cihazın içinde olmalı
ayrıca harici bir donanım veya aksesuar gerektirmemelidir. İSTEKLİLER
SİSTEM MÜHENDİSLİK TASARIM RAPORU’nda bu özelliği detaylı olarak
anlatacaktır. İSTEKLİLER, mobil telsizler için en az 128 bit AES şifreleme
opsiyonu tekliflerinde ayrıca sunacaklardır.
C35)- Telsizlere 4 haneli PIN kodu açılış şifresi programlanabilecek ve bu kod
kullanıcı tarafından tuştakımı vasıtası ile değiştirebilecektir.
C36)- Telsizlerde en az 8 haneli yazılım koruma şifresi konulabilmelidir, böylece
yetkisiz kişiler tarafından telsiz parametrelerine ve yazılımına erişim
engellenebilmelidir.
C37)- Telsizlerde otomatik tuş kilidi özelliği olmalıdır.
C38)- Yalnız görev yapan personel için tehlike anında merkez ile otomatik iletişime
geçip alarm veren ve ortam seslerini merkeze ileten “yalnız işçi” fonksiyonu
tüm telsizlerde standart olarak bulunmalıdır. Bu özellik için ayrıca harici bir
donanım ve aksesuara gerek olmayacaktır.
SİNYALLEŞME:
C39)- Telsizler DTMF, Select-5, MDC1200, Quick Call sinyal sistemlerine sahip
olmalıdır.
ÇEVRE KOŞULLARI:
C40)- Cihazların çalışma sıcaklık aralığı en az -30°C ile + 60°C arasında olacaktır.
C41)- Teklif edilen el telsizleri IP57 koruma faktörüne sahip olacak; 30 dakika 1
metre derinlikte su geçirmezlik özelliğine sahip olacaktır.
C42)- Teklif edilen el telsizleri aşağıdaki MIL-STD-810G standartlarına sahip
olacaktır.
Test Metod Prosedür
Düşük Basınç Metod 500.5 II
Yüksek Sıcaklık Metod 501.5 I/A1,II
Düşük Sıcaklık Metod 502.5 I, II
Sıcaklık Şoku Metod 503.5 I/C
Yağmur Metod 506.5 I,III
Nem Metod 507.5 II
Toz Metod 510.5 I
Titreşim Metod 514.6 II/5
Şok Metod 516.6 I, IV, V, VI
 
 
 
ALICI ÖZELLİKLERİ:
Frekans Bandı 136-174 MHz VHF / 403-520 MHz
UHF
Kanal Aralığı 12.5/20/25kHz
Frekans Kararlılığı (-30ºC, +60ºC) +/- 0.5 ppm
Sayısal Hassasiyet 0,25μV
Intermodulasyon 70dB
Ses Distorsiyonu 5% (3% tipik)
VERİCİ ÖZELLİKLERİ:
Frekans Bandı 136-174 MHz VHF / 403-520 MHz UHF
Kanal Aralığı 12.5/20/25kHz
Frekans Kararlılığı +/- 0.5 ppm
Çıkış Gücü 1-4Watt UHF, 1-5Watt VHF
Sayısal Vocoder AMBE+2
Ses Distorsiyonu 3%
EL TELSİZİ BATARYASI VE ŞARJ CİHAZI ÖZELLİKLERİ:
C43)- Bataryalar Li-ion olacak ve en az 2400mAh kapasitede olacaktır.
C44)- Bataryalar aşırı ısı, sıcaklık ve aşırı akıma karşı korumalı olacaktır.
C45)- Bataryalar IP67 koruma standartlarına sahip olacaktır.
C46)- Şarj cihazları DC şarj gerilim ve akım regülasyonuna sahip olacaktır.
C47)- Şarj cihazları aynı zamanda batarya kalibrasyon özelliğine sahip olacaktır.
Böylece yanlış kullanım sonucu kapasitesi düşmüş bataryalar akıllı şarj
cihazları tarafından otomatik olarak düzeltilmelidir.
C48)- Telsiz menüsünden takılı olan bataryanın, ilk kullanım tarihi, kalan kapasite
yüzdesi, kalan ömrü, kalibrasyona gerek olup olmadığı görülebilecektir.
C49)- Şarj cihazları 220V (+/-%20), 50Hz (+/-%2) şebekeden beslenecektir.
C50)- Her bir şarj cihazının üzerinden en az 3 farklı renk verebilecek LED sistemi
olmalıdır. Bataryanın şarj durumu (kalibre ediliyor, şarj ediliyor ve şarj
tamamlandı) LED renkleriyle bildirilecektir.
EL TELSİZİ İÇİN ARAÇ İŞİ ŞARJ KİTİ:
C51)- El telsizlerinin araçlarda bulunan çakmak bağlantısından şarj edilmesine
imkan sağlayan şarj cihazları teklif edilecektir.
C52)- Şarj cihazı batarya şarj yuvası, şarj yuvası araç içi montaj aparatı ve şarj
kablosundan oluşacaktır.
C53)- Şarj cihazları telsizler ile aynı üretici tarafından imal edilmiş olmalı ve aynı
markayı taşımalıdır.
C54)- Şarj cihazı üzerinde bataryanın şarj durumunu gösteren ışıklı LED göstergesi
bulunmalıdır.
EL TELSİZİ BATARYA ÇOKLU BATARYA ŞARJ VE BAKIM CİHAZI:
C55)- İhale kapsamında çoklu batarya şarj ve bakım cihazları temin edilecektir.
C56)- Batarya şarj ve bakım cihazları bataryaları şarj, deşarj ve kalibrasyon
işlevlerini gerçekleştirecektir.
C57)- Batarya şarj ve bakım cihazları aynı anda en az 4 batarya için servis
verebilecek şekilde en az 4 adet batarya yuvasına sahip olacaktır.
C58)- Batarya şarj ve bakım cihazları üzerinde her bir batarya yuvası (slot) için ayrı
ayrı LCD göstergeler bulunacaktır.
6.3. SAYISAL ARAÇ VE SABİT MERKEZ TELSİZ CİHAZLARI:
GENEL ÖZELLİKLER:
C1)- Telsiz cihazları ETSI DMR TS102 361-1,-2,-3 (DMR Sayısal Mobil Telsiz)
standardına uygun olacaktır.
C2)- Telsizler sayısal modda çalışırken hem röleli hem simpleks (yakın kanal)
modunda 12.5Khz band genişliğinde tek bir frekans üzerinden aynı anda 2
ayrı kanal kullanımını sağlamalıdır
C3)- Telsizler simpleks, röleli, geniş alan (multisite) röleli, trunking, geniş alan
(multisite) trunking çalışma modlarını standart olarak desteklemelidir.
C4)- Telsizlerin menü ve kullanıcı arayüzü tamamen Türkçe olmalıdır.
C5)- Araç telsizleri araç üzeri RF ve GPS entegre anten, el mikrofonu ve 12VDC
akü kablosu ile teklif edilecektir.
C6)- Sabit merkez telsizleri çatı tipi anten, masaüstü kızağı (telsiz üreticisi
tarafından üretilmiş orijinal aksesuar olacaktır), tam tuş takımlı el mikrofonu
ve 12VDC akü kablosu, güç ünitesi (akü şarj özellikli güç kaynağı ve 7ah akü
ile yerleştirilmiş muhafaza) teklif edilecektir.
C7)- Telsizlerin 4 satır renkli LCD ekranı, aydınlatmalı menü tuş takımı olacaktır.
C8)- Telsizler üzerinde en az 4 adet programlanabilir buton bulunacaktır. Bu
butonlar ile telsizin önemli fonksiyonlarına kolay erişim sağlanacaktır. Her
butona kısa ve uzun basmalı olmak üzere 2’şer fonksiyon atanabilmelidir.
C9)- Telsizler en az 900 kanala sahip olacaklardır.
C10)- Araç ve Sabit Merkez telsizlerinde entegre GPS alıcısı ve Bluetooth özelliği
olacaktır. GPS alıcıları yaka mikrofonu vb harici aksesuar kullanımı
gerektirmeyecektir.
PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ:
C11)- Telsizler bir USB kablosu ile bir PC’ye bağlanarak Windows işletim sistemine
uyumlu bir yazılım ile programlanabilir olmalıdır.
C12)- Telsizlerin özellikleri programlama ile aktif/kapalı hale getirilebilecek ve aktif
edilen özellikler cihaz üzerindeki tuş takımı vasıtasıyla kullanılabilecektir.
C13)- Telsizler uzaktan hava ara yüzü ile erişilip program parametreleri
değiştirilebilir olmalıdır. Hava ara yüzü şifreleri ve koruma parametreleri
programlanabilir olmalıdır.
C14)- Telsizlere izinsiz programlamaya (okuma/yazma) karşı en az 8 karakterli
koruma şifresi tanımlanabilmelidir.
C15)- Araç ve merkez telsizleri ön paneldeki mikrofon bağlantı portundan da
programlanabilmelidir.
KULLANIM ÖZELLİKLERİ:
C16)- Telsizlerde sesli anons sistemi olmalıdır, böylece kanal değişimlerinde veya
fonksiyon değişimlerinde sesle kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
C17)- Telsizlerin açık/kapalı olma durumları yetkilendirilen telsizler veya Operatör
Bilgisayarları tarafından uzaktan kontrol edilebilecektir.
C18)- Telsizlerde kanal tarama özelliği bulunacaktır. Kanal taramada öncelikli kanal
tanımları yapılabilecek; kanal tarama fonksiyonu telsiz üzerinden on/off
edilebilecektir.
C19)- Telsizlerin ekranında kanalın Multisite geniş alan ve Simpleks (yakın)
modunda olduğunu belirten ikonlar bulunacaktır.
C20)- Telsizlerde gönderme süresini sınırlayan bir zamanlama devresine sahip
olacaktır, gönderme süresi aralığı (15 sn ile 400 sn arasında)
ayarlanabilecektir.
ÇAĞRI ÖZELLİKLERİ:
C21)- Telsizler birbirlerine grup ve birebir çağrı yapabileceklerdir.
C22)- Telsizler çağrı yaptığında kimlik kodu gönderecek ve bu kod diğer telsiz veya
telsizlerin ekranında görülecektir.
C23)- Telsizlerde acil çağrı yapmak için ayrı bir buton bulunacaktır. Bu butona
basıldığında telsiz acil çağrı moduna geçecek ve bas-konuş butonuna
basmaya gerek olmaksızın gönderme yapacaktır. Bu gönderme esnasında acil
çağrıyı yapan telsizin kimlik kodu da diğer telsiz veya telsizlere
gönderilecektir.
C24)- Birebir çağrılarda aranan telsizlerde çağrı kayıtları tutulacak ve cevap
verilmeyen çağrı olduğunda kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyaracaktır.
C25)- Sayısal modda yetki verilen telsizler çağrı devam ederken “çağrı kesme/araya
girme” özelliğine sahip olacaktır. Bu sayede devam eden çağrılar, yetkili bir
telsiz tarafından kesilebilmeli ve yetkili telsiz tarafından anons
yapılabilmelidir.
C26)- Sayısal modda yetki verilen telsizlerde uzaktan aktif çağrıyı sonlandırma
özelliği olacaktır.
VERİ İLETİMİ VE MESAJ ÖZELLİKLERİ:
C27)- Araç telsizleri veri haberleşmesi yapma yeteneğine sahip olacaktır.
C28)- Araç telsizleri bir USB kablo vasıtasıyla bilgisayarlara bağlanabilecek ve
modem işlevi görecektir.
C29)- Telsizler tuş takımı kullanarak 100 karakter alfanumerik kısa mesaj
gönderme özelliğine sahip olacaktır.
C30)- Telsizler önceden programlanmış önceden tanımlı mesajlarını bir telsize,
telsiz grubuna veya Operatör Bilgisayarına gönderilebilecek ve aynı
kullanıcılardan mesaj alabilecektir. Bu mesajların sayısı en az 10 (on) adet
olmalıdır.
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ:
C31)- Çalınan veya kaybolan telsizler açık halde ve sistem kapsama sahası
içerisinde ise yetki verilmiş başka bir sayısal telsiz tarafından uzaktan hizmet
dışı bırakılabilecektir.
C32)- Telsizler üzerinde standart olarak en az 40 bitlik sayısal kripto sistemi
olmalıdır. Cihazların kriptolu kullanılıp kullanılmayacağına İŞ SAHİBİ karar
verecektir. Bu özellik için her türlü yazılım veya donanım cihazın içinde olmalı
ayrıca harici bir donanım veya aksesuar gerektirmemelidir.
C33)- Telsizlere 4 haneli PIN kodu açılış şifresi programlanabilecek ve bu kod
kullanıcı tarafından tuştakımı vasıtası ile değiştirebilecektir.
C34)- Telsizlerde en az 8 haneli yazılım koruma şifresi konulabilmelidir, böylece
yetkisiz kişiler tarafından telsiz parametrelerine ve yazılımına erişim
engellenebilmelidir.
C35)- Yalnız görev yapan personel için tehlike anında merkez ile otomatik iletişime
geçip alarm veren ve ortam seslerini merkeze ileten “yalnız işçi” fonksiyonu
tüm telsizlerde standart olarak bulunmalıdır. Bu özellik için ayrıca harici bir
donanım ve aksesuara gerek olmayacaktır.
SİNYALLEŞME:
C36)- Telsizler DTMF, Select-5, MDC1200, Quick Call sinyal sistemlerine sahip
olmalıdır.
ÇEVRE KOŞULLARI:
C37)- Cihazların çalışma sıcaklık aralığı en az -30°C ile + 60°C arasında olacaktır.
C38)- Telsizler IP54 koruma faktörüne sahip olacaktır.
C39)- Teklif edilen el telsizleri aşağıdaki MIL-STD-810G standartlarına sahip
olacaktır.
Test Metod Prosedür
Düşük Basınç Metod 500.5 II
Yüksek Sıcaklık Metod 501.5 I/A1,II
Düşük Sıcaklık Metod 502.5 I/C3, II
Sıcaklık Şoku Metod 503.5 I/C
Yağmur Metod 506.5 I,III
Nem Metod 507.5 II
Toz Metod 510.5 I
Titreşim Metod 514.6 I/24
Şok Metod 516.6 I, IV, V, VI
ALICI ÖZELLİKLERİ:
Frekans Bandı 136-174 MHz VHF / 403-470 MHz
UHF
Kanal Aralığı 12.5/20/25kHz
Frekans Kararlılığı (-30ºC, +60ºC) +/- 0.5 ppm
Sayısal Hassasiyet 5% BER 0.3μV
Intermodulasyon 78Db VHF / 75dB UHF
Ses Distorsiyonu 3% (tipik)
VERİCİ ÖZELLİKLERİ:
Frekans Bandı 136-174 MHz VHF / 403-470 MHz UHF
Kanal Aralığı 12.5/20/25kHz
Frekans Kararlılığı (-30ºC, +60ºC) +/- 0.5 ppm
Çıkış Gücü 1-25Watt
Ses Distorsiyonu 3%
Sayısal Vocoder AMBE+2
6.4. SAYISAL RÖLE TELSİZ CİHAZLARI / TİP-1:
C1)- Röleyi oluşturan alıcı ve verici donanımı ETSI EN300-086 & EN300-113
standartlarını sağlamalıdır.
C2)- Röle cihazları ETSI DMR TS102 361-1,-2,-3 (DMR Sayısal Mobil Telsiz)
standardına uygun olacaktır.
C3)- Röleler modüler ve tümüyle yazılım tabanlı olmalıdır.
C4)- Röleler 19” standardında olmalıdır. Röleler Windows tabanlı bir yazılım ile
programlanabilmelidir.
C5)- Rölelerin üzerinde “Ethernet” arayüzü hazır olmalıdır.
C6)- Rölelerin bir bütün olarak yekpare bir ürün olmalı, alıcı, verici, güç kaynağı,
kontrolör gibi modüllerden oluşmalıdır. Haricen sağlanan güç kaynağı, güç
yükselteci vb. donanımlar teklif edilmeyecektir.
C7)- Röle cihazlarının birinci slotu geniş alan kanalı, ikinci slotu lokal (sadece o röle
merkezi altındaki telsizlere servis vermek) olarak çalışabilecektir. Her 2 slotun
da geniş alan olarak çalışması mümkün olacaktır.
C8)- Röle cihazına aynı anda direkt olarak 220VAC ve 12V akü bağlanmasına imkan
verecek şekilde entegre güç kaynağına sahip olacaklardır. Böylece normal
şartlarda 220VAC den çalışacak, ancak enerji kesintilerinde bağlı bulunduğu
akü üzerinden çalışmaya devam edecektir.
C9)- Röle cihazı entegre güç kaynağı akü şarj özellikli olacaktır.
C10)- Röleler uzaktan bağlanan bir bilgisayar ile merkezden IP üzerinden
programlanabilmelidir.
C11)- Rölelere izinsiz programlamaya (okuma/yazma) karşı en az 8 karakterli
koruma şifresi tanımlanabilmelidir.
C12)- Röleler teklif edilecek el, araç ve sabit merkez telsizleri ile aynı üreticinin malı
olmalıdır.
C13)- Rölelere uzaktan bağlanılıp, aşağıdaki parametreler izlenebilmeli ve işlemler
gerçekleştirilmelidir:
Röle FAN alarmı
Röle VSWR Alarmı
Röle Gönderme devresi alarmı
Röle Alma devresi alarmı
Röleyi Resetleme (yeniden başlatma)
Röle kanal değiştirme
Röle AC veya Akü de çalışma durumu
Tamamen devredışı bırakma /Devreye alma.
C14)- Röleler üzerinde soğutma fanı bulunmalı ve sıcaklığa bağlı olarak devreye girip
çıkabilmelidir.
C15)- Röle çıkış gücü ana beslemede iken ayrı, aküden çalışırken ayrı bir değere
ayarlanabilmelidir.
C16)- Röle cihazı tekbir frekans üzerinden aynı anda 2 adet telsiz grubunun
konuşmasına imkan vermelidir.
C17)- Belirtilen opsiyonel özelliklerin tüm donanımı cihaz üzerinde standart olarak
bulunacaktır. Gerekli yazılımlar bedeli karşılığı ayrıca devreye alınabilir
olmalıdır. Bu işlem için herhangi bir donanım ilavesi gerektirmeyecektir.
C18)- RÖLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Minimum Kanal sayısı 16
Çalışma Modu Analog-Sayısal-Karışık
Çalışma Sıcaklığı -30ºC / +60 ºC
Çalışma Gerilimi en az 100-240VAC veya 12VDC
Çalışma Periyodu (duty cycle) %100
C19)- RÖLE VERİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çıkış Gücü 1-25 Watt (Yazılımla Ayarlanabilir)
Frekans Kararlılığı (-30ºC, +60ºC) En fazla +/- 0.5ppm
Frekans Bandı 136-174Mhz (VHF) / 403-470MHz
(UHF)
Ses Distorsiyonu %3
C20)- RÖLE ALICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Giriş Empedansı 50 Ohm
Sayısal Hassasiyet 0,3μV %5 BER
Frekans kararlılığı (-30ºC, +60ºC) En fazla +/- 0.5 ppm
Frekans Bandı 136-174Mhz (VHF) / 403-470MHz
(UHF)
6.5. SAYISAL RÖLE TELSİZ CİHAZLARI / TİP-2:
C1)- Röleyi oluşturan alıcı ve verici donanımı ETSI EN300-086 & EN300-113
standartlarını sağlamalıdır.
C2)- Röle cihazları ETSI DMR TS102 361-1,-2,-3 (DMR Sayısal Mobil Telsiz)
standardına uygun olacaktır.
C3)- Röleler modüler ve tümüyle yazılım tabanlı olmalıdır.
C4)- Röleler 19” standardında olmalı, en fazla 3U yüksekliğinde ve ağırlığı en fazla
20KG olmalıdır.
C5)- Röleler Windows tabanlı bir yazılım ile programlanabilmelidir.
C6)- Rölelerin üzerinde “Ethernet” arayüzü hazır olmalıdır.
C7)- Rölelerin bir bütün olarak yekpare bir ürün olmalı, alıcı, verici, güç kaynağı,
kontrolör gibi modüllerden oluşmalıdır. Haricen sağlanan güç kaynağı, güç
yükselteci vb. donanımlar teklif edilmeyecektir.
C8)- Röle cihazlarının birinci slotu geniş alan kanalı, ikinci slotu lokal (sadece o röle
merkezi altındaki telsizlere servis vermek) olarak çalışabilecektir. Her 2 slotun
da geniş alan olarak çalışması mümkün olacaktır.
C9)- Röle cihazına hem 220VAC hem 12VDC veya 24VDC akü bağlanmasına imkan
verecek şekilde entegre güç kaynağına sahip olacaklardır. Böylece normal
şartlarda 220VAC den çalışacak, ancak enerji kesintilerinde bağlı bulunduğu
akü üzerinden çalışmaya devam edecektir.
C10)- Röleler uzaktan bağlanan bir bilgisayar ile merkezden IP üzerinden
programlanabilmelidir.
C11)- Rölelere izinsiz programlamaya (okuma/yazma) karşı en az 8 karakterli
koruma şifresi tanımlanabilmelidir.
C12)- Röleler teklif edilecek el, araç ve sabit merkez telsizleri ile aynı üreticinin malı
olmalıdır.
C13)- Rölelere uzaktan bağlanılıp, aşağıdaki parametreler izlenebilmeli ve işlemler
gerçekleştirilmelidir:
Röle FAN alarmı
Röle VSWR Alarmı
Röle Gönderme devresi alarmı
Röle Alma devresi alarmı
Röleyi Resetleme (yeniden başlatma
Röle AC veya Akü de çalışma durumu
Tamamen devredışı bırakma /Devreye alma.
C14)- Röleler üzerinde soğutma fanı bulunmalı ve sıcaklığa bağlı olarak devreye girip
çıkabilmelidir.
C15)- Röle çıkış gücü ana beslemede iken ayrı, aküden çalışırken ayrı bir değere
ayarlanabilmelidir.
C16)- Röle cihazı tekbir frekans üzerinden aynı anda 2 adet telsiz grubunun
konuşmasına imkan vermelidir.
C17)- Belirtilen opsiyonel özelliklerin tüm donanımı cihaz üzerinde standart olarak
bulunacaktır. Gerekli yazılımlar bedeli karşılığı ayrıca devreye alınabilir
olmalıdır. Bu işlem için herhangi bir donanım ilavesi gerektirmeyecektir.
C18)- RÖLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Minimum Kanal sayısı 16
Çalışma Modu Analog-Sayısal-Karışık
Çalışma Sıcaklığı -30ºC / +60ºC
Çalışma Gerilimi en az 90-260VAC / 12VDC veya
24VDC
C19)- RÖLE VERİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çıkış Gücü 8-100 Watt (Yazılımla Ayarlanabilir)
Frekans Kararlılığı en fazla +/- 1.5ppm
Frekans Bandı 136-174Mhz (VHF) / 403-470MHz
(UHF)
Çalışma Periyodu %100
C20)- RÖLE ALICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Giriş Empedansı 50 Ohm
Sayısal Hassasiyet 0,3μV %5 BER
Frekans kararlılığı En fazla +/- 1.5 ppm
Frekans Bandı 136-174Mhz (VHF) / 403-470MHz
(UHF)
SABİT TELSİZ CİHAZ MONTAJLARI:
C1)- Sayısal Sabit Merkez telsiz montajı, telsizlerin kurulacağı noktalar için anten,
yeterince 1/2” ebadında FOAM heliax kablo, konnektör seti, yıldırım tutucu,
topraklama kiti ve enerji kaynağı bağlantısı, akü şarj özellikli 12VDC güç
kaynağı ve 18Ah tam bakımsız kurşun asit kuru tip akü içermektedir.
C2)- Kablolar uygun kablo kanalı içerisine monte edilmelidir.
C3)- Akü ve güç kaynağı kapalı bir kasa/kabin içine monte edilerek, yekpare güç
ünitesi şeklinde teslim edilecektir.
C4)- Her bir sabit merkez telsizi, orijinal masaüstü kızağı/yuvası (tray) ile teslim
edilecektir.
7.2. ARAÇ TELSİZİ CİHAZ MONTAJLARI:
C1)- Sayısal Araç Telsizi montajı, telsizlerin kurulacağı araçlar için anten, 5 metre
RG58 tip kablo, konnektör seti ve enerji kaynağı bağlantısını içermektedir.
C2)- Kablo ve anten montajları aracın iç ve dış genel görünümünü etkilememelidir.
C3)- Kablolama aracın iç döşemesi altına yapılmalı, göz ile görülmemeli ve aracın
yalıtımını etkilememelidir.
7.3. RÖLE TELSİZ CİHAZI MONTAJLARI:
C1)- Röle telsiz cihazlarının yerleştirileceği mevkilere dair kiralama, enerji, İŞ SAHİBİ
tarafından karşılanacaktır.
C2)- Kurulacak sistem ve donanımların montaj alanına kadar olan nakliyesi, yatay ve
dikey taşınması için gerekli araç, gereç ve teçhizatın kiralanması YÜKLENİCİ’nin
sorumluluğundadır.
C3)- Sayısal Röle Telsizi Montajları aşağıdaki donanımların tedariğini içermektedir:
İşbu şartname uyarınca anten,
7/8” ebadında FOAM heliax kablo,
Konnektör seti, duplexer,
Gerekli ise röle kabineti ve montajı,
Rölenin kabinete montajı,
Yıldırım tutucu ve topraklama kiti,
Bağlantı portları için N Tip dişi konnektör,
Kablolama için 7/8” ebadında FOAM heliax kablo,
Kablolama sonlandırması için uygun konnektörler ve jumper setleri,
Röle cihaz ile anten sistemi arasında yıldırım tutucu konulmalıdır. Bunun için
gerekli topraklama yeterli veya mevcut değilse YÜKLENİCİ tarafından
sağlanmalıdır.
C4)- Kule montajlarında tüm kablolar 70 cm.’de bir uygun klemp ile sabitlenecektir.
C5)- Duvar ve tüm yüzey montajlarında 70 cm.’de bir uygun aparat ile sabitleme
yapılacaktır.
C6)- Kule ve diğer yüzeylerde kullanılacak tüm tutturma aparatları paslanmaz
galvaniz çelikten olacaktır.
C7)- Duvar, yüzey ve roxtec geçişleri sızdırmazlık izolasyonları yapılacaktır.
8. ANTENLER:
8.1. ARAÇ TELSİZİ ANTENLERİ
C1)- Araç Telsiz antenleri, hem GPS fonksiyonu ve hem RF haberleşmeyi
sağlayacaktır. Ayrı ayrı anten montajı yapılmamalıdır.
C2)- Antenler tüm montaj aparatları ile beraber teslim edilmelidir.
C3)- VHF Araç Telsiz antenleri en az 0dB kazançlı Omnidirectional propagasyon
sağlamalıdır.
C4)- UHF Araç Telsiz antenleri en az 3dB kazançlı Omnidirectional propagasyon
sağlamalıdır.
C5)- Anten giriş konnektörleri telsiz RF ve GPS arayüzüyle tam uyumlu olmalıdır.
C6)- Antenler ağır çalışma şartlarına (Heavy Duty) haiz olmalıdır.
AR-GE & ENERJİ OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmete Ozel
38
C7)- Antenler orijinal ambalajında teslim edilecek olup, anten üzerinde tipi, modeli
ve kazancı, frekans bandı belirtilmiş olmalıdır.
C8)- Anten geri dönüş oranı en fazla 1:1.5, Empedansı 50 Ohm ve dikey
polarizasyon olmalıdır.
C9)- Antenlerin montajı araç kaportasına delik açılmadan yapılacaktır.
8.2. SABİT MERKEZ TELSİZİ ANTENLERİ:
C1)- Antenler Fiberglass malzemeden üretilmiş olmalıdır.
C2)- Antenler tüm montaj aparatları ile beraber teslim edilmelidir.
C3)- Anten Giriş gücü 150 Watt’ a kadar desteklenebilir olmalıdır.
C4)- VHF Antenler en az 3dBd kazançlı Omnidirectional propogasyon sağlamalıdır.
C5)- UHF Antenler en az 5dBd kazançlı Omnidirectional propogasyon sağlamalıdır.
C6)- Anten giriş konnektörleri N tip konnektör olmalıdır ve anten dipleri en az 2
ayrı kelepçe ile bağlantıya imkân vermelidir.
C7)- Antenler ağır çalışma şartlarına (Heavy Duty) haiz olmalıdır.
C8)- Antenler orijinal ambalajında teslim edilecek olup, anten üzerinde tipi, modeli
ve kazancı, frekans bandı belirtilmiş olmalıdır.
C9)- Anten geri dönüş oranı en fazla 1:1.5, Empedansı 50 Ohm ve dikey
polarizasyon olmalıdır.
8.3. RÖLE TELSİZİ ANTENLERİ:
C1)- Antenler Dipol ve Alüminyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
C2)- Antenler tüm montaj aparatları ile beraber teslim edilmelidir.
C3)- Anten Giriş gücü 100 Watt’ a kadar desteklenebilir olmalıdır.
C4)- VHF Antenler en az 8 dBd (10dBi)kazançlı Omnidirectional propagasyon
sağlamalıdır.
C5)- UHF Antenler en az 8 dBd (10dBi)kazançlı Omnidirectional propagasyon
sağlamalıdır.
C6)- Anten giriş konnektörleri N tip konnektör olmalıdır ve anten dipleri en az 2
ayrı kelepçe ile bağlantıya imkân vermelidir.
AR-GE & ENERJİ OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmete Ozel
39
C7)- Antenler ağır çalışma şartlarına (Heavy Duty) haiz olmalıdır.
C8)- Antenler orijinal ambalajında teslim edilecek olup, anten üzerinde tipi, modeli
ve kazancı, frekans bandı belirtilmiş olmalıdır.
C9)- Anten geri dönüş oranı en fazla 1:1.5, Empedansı 50 Ohm ve dikey
polarizasyon olmalıdır
C10)- Anten Band genişlikleri VHF ve UHF de en az 10 Mhz olmalıdır.
C11)- Dipol elementler gerektiğinde yönleri değiştirilerek belli yönde daha fazla
kazanç sağlayacak yapıda olmalıdır.
9. DİĞER RF DONANIMLARI
9.1. RÖLE TELSİZ CİHAZ DUPLEXERLERİ
C1)- Dublexer en az 6 kaviteli olmalıdır. Mobil tip yaprak dublexerlar kabul
edilmeyecektir.
C2)- Alıcı verici bastırması en az 80 dB olmalıdır.
C3)- Duplexer iç kayıpları 1,5 dB’den az olmalıdır.
C4)- Dublexer çift band geçiren-çift band bastıran özellikte olmalıdır.
C5)- Duplexer kompakt bir yapıda olmalı ve ağırlığı en fazla 15 kg olmalıdır.
C6)- Duplexer çalışma sıcaklığı -30 ºC ile +60 ºC arasında olmalıdır.
C7)- Dublexerlar 19” standardında olacaktır ve 19” kabinetlere monte edilecektir.
C8)- Giriş gücü hem alıcı hem verici tarafından 150Watt’a kadar desteklemelidir
C9)- Dublexer cihazı bir bütün olarak endüstriyel bir donanımdan oluşmalıdır
C10)- UHF Dublexer için;
Gönderme ve alma band geçirme aralığı en az 5Mhz
Alıcı verici aralığı 10 Mhz olmalıdır.
AR-GE & ENERJİ OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmete Ozel
40
9.2. ALICI (RX) ÇOKLAYICI ÖZELLİKLERİ
C1)- Alıcı çoklayıcının güç kaynağı galvanik olarak izoleli ve 220 V AA ve 12 V DA
tipi olacaktır. DA ve AA geçişleri otomatik olacaktır.
C2)- Cihaz, bir adet antenin çıkısını en az 4 adet röle cihazına dağıtacaktır ve
sistem içerisinde boş kalan RF portlarına RF yük bağlantısı yapılacaktır.
C3)- Cihaz, almaçlar arasında ve girişle çıkış arasında en az 20 dB izolasyon
sağlayacaktır.
C4)- Çıkışlara giriş kazancı 2 dB olacaktır,
C5)- Yükseltecin gürültü değeri, 500 MHz’de 3.5 dB’den az olacaktır. Bu değer,
çıkışlarda 5 dB’den az olacaktır.
C6)- Çıkış VSWR değeri, 2 dB’den az olacaktır.
9.3. GÖNDERİCİ (TX) BİRLEŞTİRİCİ ÖZELLİKLERİ (COMBİNER)
C1)- Cihaz, en az 4 adet röle cihazının verici çıkışlarını bir adet antenin girişinde
birleştirmek amacıyla kullanılacaktır ve sistem içerisinde boş kalan RF
portlarına RF yük bağlantısı yapılacaktır.
C2)- Cihaz, en az 4 kanallı olacak, kullanıldığı yerdeki frekans ayrımına uygun
olarak seçilecektir.
C3)- Cihaz, her bir girişinde, en az 100 W RF gücünü taşıyabilecektir.
C4)- Tx – Rx izolasyonu, en az 70 dB olacaktır
C5)- Cihazlar çift izolatörlü olacaktır.
9.4. DIŞ ORTAM TEKRARLAYICI (REPEATER)
Röle montajının mümkün olmadığı lokasyonlarda ve olması muhtemel ölü noktalarda
aşağıdaki özelliklerde tanımlanan çift yönlü kuvvetlendiriciler tesis edilecektir.
C1)- Cihaz mikroişlemci kontrollü ve modüler olmalıdır.
AR-GE & ENERJİ OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmete Ozel
41
C2)- Cihaz harici ortam şartlarına uygun olmalıdır.
C3)- Cihaz koruma faktörü en az IP65 olmalıdır.
C4)- Sistem bir bütün olarak alıcı verici antenleri -bağlantı kabloları ile beraber
teklif edilecektir.
C5)- Donor anteni en az 7 dBD yönlü anten, Base anteni en az 5dB
omnidirecetional olmalıdır.
C6)- Cihaz içinde uzaktan alarm ve kontrolleri sağlayacak şekilde SIM kart
bağlantısına uygun olacaktır. Cihazın uzaktan alarm takip ve kontrol yazılımı
IDARE ye teslim edilecektir. (SIM ve data bağlantısı IDARE tarafından
sağlanacaktır.)
C7)- Cihaz Uplink ve Downlink kazancı en az 80 dB olmalıdır.
C8)- Direk veya Duvar montajı için tüm gerekli opsiyonlar cihaz ile beraber teslim
edilecektir.
C9)- Cihaz çalışma sıcaklığı -30 +60 arasında olmalıdır
C10)- Cihaz ağırlığı en fazla 20 Kg olmalıdır.
C11)- Cihaz üzerinde akü bağlantısı bulunacaktır.
9.5. RÖLE TELSİZ SİSTEM FİLTRESİ
C1)- İhtiyaç duyulması durumunda Her bir VHF ve UHF röle cihazına alıcı filtre
takılacaktır. Filtre özellikleri aşağıdaki parametreleri sağlamalıdır.
C2)- Her bir filtre ünitesinin çapı en az 20 cm , yüksekliği en az 40 cm olmalıdır.
C3)- Her bir Filtre kavitesi en az 7” standardında olmalıdır.
C4)- Filtre 19” standartlarında olacak ve kabinete bu şekilde monte edilecektir
C5)- Filtre üzerinde taşıma esnasında ayar çubuklarının zarar görmemesi için
ayrıca taşıma aparatı üzerinde bulunacaktır.
C6)- Filtre iç kayıpları 1 dB nin altında olmalıdır.
9.6. RÖLE RF KABLO ÖZELLİKLERİ
C1)- Sistem RF kabloları 7/8” ebadında FOAM Heliax tip kablo olmalıdır.
C2)- Kablonun 100 metredeki kayıpları UHF için en fazla 2.45dB VHF için en fazla
1.60dB olmalıdır.
C3)- Kablo empedansı 50 Ohm olmalıdır.
C4)- Çalışma Frekans 5 GHz’e kadar desteklenmelidir.
C5)- Kablo çalışma sıcaklığı en az -20 en fazla +55 derece olmalıdır.
C6)- Anten kablolarına her 15 metrede bir toprak kitleri bağlanmalıdır. Direk
topraklama sistemine irtibatlandırılmalıdır.
9.7. YILDIRIM (DARBE) TUTUCU ÖZELLİKLERİ
C1)- Yıldırım tutucu Giriş ve çıkış portları N Dişi tip olmalıdır
C2)- Frekans koruma aralığı 5 MHz- 700 MHz olmalıdır.
C3)- VSWR Oran 60MHz ile 700 MHz aralığı için 1.1:1 veya daha düşük olmalıdır.
C4)- Cihaz içi kayıp 0.1 dB den az olmalıdır.
C5)- Cihaz aktif voltajı 600V DC +. %20 olmalıdır.
C6)- Cihaz giriş gücü VHF de 375 Watt, UHF de ise 125 Watt‘a kadar
desteklemelidir.
C7)- Dahili kablolamalar en az RG214U tip kablolama ve telsiz yapısına uygun
konnektörler ile yapılmalıdır.
10.OPERATÖR HABERLEŞME SİSTEMİ:
10.1. GİRİŞ
C1)- Operatör Haberleşme Sistemi İŞ SAHİBİ nezdinde kullanılan tüm telsiz
cihazların kontrol ve yönetimini merkezi olarak gerçekleştirecektir.
C2)- Operatör Haberleşme Sistemi:
10.1.2.1. GPS özellikli el ve araç telsizlerinin harita üzerinden takibini,
10.1.2.2. Tüm telsiz haberleşme çevriminin ses kayıtlarının yapılması ve 2 yıl
süreyle saklanmasını
10.1.2.3. Operatör haberleşme fonksiyonlarını,
10.1.2.4. PC üzerinden yazılı mesaj yollama fonksiyonlarını
gerçekleştirecektir.
C3)- Operatör Haberleşme Sistemi Sunucusu İŞ SAHİBİ tarafından belirlenen
kontrol merkezinde tesis edilecektir.
C4)- Operatör Haberleşme Sistem Genel Özellikleri:
10.1.4.1. Operatör konsol sistemi tamamen yazılım tabanlı ve telsiz üniteleri
ile tam uyumlu olarak çalışmalıdır.
10.1.4.2. Telsiz sisteminin sunucu ile bağlantısı tamamen IP tabanlı olmalıdır.
10.1.4.3. Yazılım üzerinden telsiz kanalları ile görüşmeyi sağlayacak telsiz
tanımlama butonları olmalıdır. Bu butonlar üzerindeki PTT (bas
konuş) butonlarına basılmak suretiyle seçilen frekans kanalına
tanımlanmış telsiz göndermeye geçirilebilmelidir.
10.1.4.4. Tanımlanan kanal üzerinden gelen çağrı bilgisi, konuşma saati ve
kimliği belli ise sayısal (DMR) kimlik kodu görünmelidir.
10.1.4.5. Yazılım seti, 1 (bir) adet sunucu yazılımı ve en az 25 (yirmibeş) adet
istemci yazılımından oluşacaktır.
10.1.4.6. İstemci tarafından herhangi bir ayar, değişiklik ve konfigürasyon
ilavesine imkan verilmemeli ve istemcinin böyle bir özelliği
olmamalıdır.
10.1.4.7. Her istemci operatörün bir kullanıcı adı ve şifresi olmalı ve bu şifre
ile istemci yazılımı kullanılabilir olmalıdır. Şifre istenildiğinde iptal
edilebilmeli ve direk programa giriş sağlanabilmelidir.
10.1.4.8. Kanal isimleri telsize programlandığı gibi numerik olarak
okunabilmeli ve istemci veya sunucu tarafından tek tek tanımlamaya
gerek olmamalıdır.
10.1.4.9. Telsize programlı tüm sayısal kanallar, kanal adedinden bağımsız
olarak konsollarda görülebilmeli ve seçilebilmelidir.
10.1.4.10. Kullanıcı bilgisayarlarında hangi kanalların görüleceği,
operatörün hangi kanalları dinleyeceği ve kullanacağı ayarları
tamamen sunucu tarafından yapılmalıdır.
10.1.4.11. Ekrandaki kanallar dinamik olarak sunucu tarafından
yapılmalı, sistem yöneticisi sadece ilgili kullanıcı için gerekli kanalları
İŞ SAHİBİ’in isteklerine göre konfigure edebilmelidir.
10.1.4.12. Operatörlerin kendi aralarında konuşmalarını sağlayan
intercom özelliği olmalıdır. Bu özellik aynı zamanda operatörlerin
birbirlerine yazılı mesaj gönderebilmelerine olanak vermelidir.
10.1.4.13. İstemci veya operatör bilgisayarlarındaki herhangi bir arıza
veya sistem çökmesi durumunda sadece bu operatör etkilenmeli,
sistem geri kalan çalışmasına devam edebilmelidir.
10.1.4.14. İstemci bilgisayarların üzerinde herhangi bir kayıt veritabanı
vs kurulmayacak tüm istemciler sunuculara bağlı olarak kayıt
yapabilmeli ve kayıtları okuyabilmelidir.
10.1.4.15. Herhangi bir operatör herhangi bir bilgisayardan kendi
kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilmelidir. Bu şekilde giriş
yapıldığı zaman daha önce kendisi için tanımlanan tüm yetki ve
ayarları bu bilgisayar üzerinden kullanabilmelidir.
10.1.4.16. İleride İŞ SAHİBİ bünyesinde ilave operatör yazılımına ihtiyaç
duyduğunda ilave operatör yazılımı bedeli karşılığı temin edilecektir.
Ancak operatör yazılımı bağlantı sayısında bir sınırlama olmamalıdır.
C5)- Operatör Haberleşme Sistemi Yazılımı Ekran Özellikleri:
10.1.5.1. Operatör bilgisayarlarına kurulacak olan istemci yazılımının arayüzü
kolay ve anlaşılabilir olmalıdır. Aşağıda açıklanacak olan arayüzler
arası geçişe imkan veren tek ekran farklı modül prensibine göre
çalışmalıdır. İstemci yazılımı görsel özellikleri en az aşağıdaki
özellikleri sağlamalıdır.
10.1.5.2. Yazılım ekranı üzerinde çevrimiçi durumdaki operatör isimleri
görülebilmelidir.
10.1.5.3. Telsiz kanalların temsil eden butonlar veya telsiz kontrolü olmalıdır.
10.1.5.4. Telsiz birleştirme butonları ve her türlü ara yüzü bulunmalıdır.
10.1.5.5. Gelen ve giden çağrılarda kanal meşguliyeti ilgili ikonlar üzerinde
görülebilmelidir.
10.1.5.6. Devre dışı kalan telsizler konsolda tanımlı ise yazılım ekranında ilgili
ikon deaktif olacaktır.
10.1.5.7. Yazılım ekranı üzerinde ses kayıt ara yüzü bulunmalıdır.
10.1.5.8. Sadece seçili olan kanalın dinlenmesini imkân veren (bunu dinle
diğerlerinin sesini kapat) özelliği olmalıdır.
10.1.5.9. Sistem üzerinde en az 5 adet telefon bağlantısına imkân veren SIP
arayüzü bulunmalıdır.
10.1.5.10. Telsiz kanalı bazında ses ayar butonları bulunmalıdır.
10.1.5.11. Üzerinde telsizin herhangi istenilen bir kanalına geçiş
sağlayan kanal değiştirme butonu bulunmalıdır. Kanal değiştirme
butonuna basıldığı zaman telsize programlı tüm kanallara numerik
olarak telsize programlandığı şekliyle erişim sağlanabilmeli ve
tıklandığında telsiz seçili kanala geçebilmelidir.
10.1.5.12. Kaydedilmiş ses kayıtlarının sorgulanıp tekrar dinlenilmesine
imkân veren arayüz ve butonlar bulunmalıdır.
10.1.5.13. Yazılım dokunmatik ekranlı monitör ve bilgisayarlara uyumlu
olmalıdır.
10.1.5.14. Telsiz yazılımı, menüleri, arayüzleri, uyarı, hata, onay ve
bilgilendirme mesajları için Türkçe desteği tercih edilecektir.
10.1.5.15. Yazılım üzerinde dinamik olarak mouse ile istenilen kanallar
sürükle bırak(drag-drop) yöntemi ile istenilen kanalları birleştirme
ekranına alınıp birleştirilebilmelidir. Böylece farklı bölgelerdeki
telsizlerin birbiri ile haberleşmesi sağlanabilmelidir.
10.1.5.16. Yazılım üzerinden yalnız işçi özelliği devreye alınıp iptal
edilebilmelidir. Bu işlemler esnasında kullanıcıya bilgilendirme
mesajları yazılı mesaj olarak otomatik olarak gönderilmelidir.
10.1.5.17. Telsizler tuş takımından gönderecekleri DTMF komutlarla
yalnız işçi özelliğini başlatmalı veya durdurmalıdır.
10.1.5.18. Aynı yazılım üzerinden iş yönetimi yapılabilmelidir. Böylece
sahadaki personele yazılı mesaj ile atanan iş emirlerini takibi
yapılabilmelidir. Personel tarafından gelecek yanıtlara göre
(başlanan işler devam eden işler, tamamlanan işler farklı renklerde
online izlenebilmeli ve tüm kayıtlar tutulabilmelidir.
10.1.5.19. Yazılımdan uzaktaki tüm IP arayüz cihazlarına bağlı telsizlerin
seri ve model numaraları okunabilmeli gerekirse telsiz yeniden
başlatılabilmelidir(telsiz reset)
C6)- Operatör Haberleşme Sistemi Yazılımı Ses Kayıt Arayüzü Özellikleri:
10.1.6.1. Tüm telsiz haberleşmesine ait ses kayıtları ana sunucularda kayıt
altına alınacaktır
10.1.6.2. Ses kayıtları, konuşan operatör, konuşmanın içeriği, konuşulan
kanal, toplam konuşma süresi, konuşan kişinin telsiz kimliği
bilgilerini içermelidir.
10.1.6.3. Operatörler konuşma veya dinleme sırasında o telsiz konuşmasına
yazılı olarak not ekleyebilmelidir. Böylece gerekli hallerde bu nota
bakılarak ihtilafların çözümlenmesinde yardımcı olunmalıdır.
10.1.6.4. Geçmişe ait ses kayıtları tarih, kanal, konuşan operatör, çağrı yapan
telsiz (kimlik kodu var ise), operatör tarafından düşülen not bazında
sorgulanabilmelidir.
10.1.6.5. Ses kayıtları wav, mp3 veya buna benzer windows uyumlu
formatlardan biriyle kaydedilmelidir.
10.1.6.6. İlgili formattaki ses kaydı sunucuda sistem yönetici tarafından
belirlenen bir lokasyonda otomatik olarak tarihlere göre klasörlenip
saklanmalıdır.
10.1.6.7. Operatörlerin ses kayıtlarına müdahalesi, silmesi veya değiştirmesi
mümkün olmamalıdır.
10.1.6.8. Ses kayıt yazılımının arayüzü Türkçe olmalıdır.
C7)- Operatör Haberleşme Sistemi Yazılımı Araç ve Personel Takip
Arayüzü Özellikleri:
10.1.7.1. Şartname kapsamında alınacak olan GPS özellikli el veya araç
telsizleri konumlarını (GPS Koordinatlarını) haritada
gösterebilmelidir. YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ sorumluluk alanında ki tüm
illerin sayısal haritasını ücretsiz olarak bu programa entegre
edecektir.
10.1.7.2. Program üzerinden konum, hız, hareket ettiği yön anlık olarak
görülebilmeli ve tüm aktiviteler ve veriler ana sunucularda kayıt
edilmelidir.
10.1.7.3. Harita üzerinde lokasyon belirlemeler ve tanımlamalar
yapılabilmelidir.
10.1.7.4. Program üzerinde hız alarmı belirlenebilmelidir. Böylece hız limiti
aşıldığında program bir alarm üretebilmelidir. Hız limiti aşıldığında
telsize otomatik olarak önceden tanımlı bir uyarı amaçlı (örnek:
hızını düşür) yazılı mesaj gönderilmelidir.
10.1.7.5. Harita üzerinden varış noktaları ve yasak bölgeler
tanımlanabilmelidir. Böylece araç veya personel yasak rotaya ya da
bölgeye ya da varış noktasına girdiğinde sistem tarafından otomatik
bilgilendirilmelidir.
10.1.7.6. Sistem geniş bir raporlama arayüzüne sahip olmalıdır. Bu
raporlamalar gün, tarih, saat-telsiz kodu bazında, hareket
geçmişleri, hız raporları, kat edilen mesafeler, stop ve hareket
raporları oluşturulabilmeli, MS Word, vb. formatlarda saklanabilmeli
ve gerektiğinde yazıcıdan çıktısı alınabilmelidir.
10.1.7.7. Yazılımın ara yüzü Türkçe olmalıdır.
C8)- Operatör Haberleşme Sistemi Yazılımı Yazılı Mesajlaşma
Arayüzü Özellikleri:
10.1.8.1. Şartname kapsamında alınabilecek el veya araç telsizleri ile operatör
bilgisayarları arasında yazılı mesajlaşma sağlayan bir arayüz
bulunmalıdır ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.
10.1.8.2. Telsizlerden Operatörlere ya da operatör bilgisayarlarından telsiz
veya telsiz grubuna 100 karaktere kadar alfanumerik yazılı mesaj
gönderilebilmelidir.
10.1.8.3. Mesajı gönderen telsizin kimliği görünebilmelidir. Aynı şekilde telsize
gönderilen mesajın hangi operatörden gittiği görülebilmelidir.
10.1.8.4. Sürekli gönderilen belirli mesajlar için bir önceden tanımlı mesaj
listesi olmalıdır. Bu hazır mesajları operatör bazında seçilebilmeli ve
oluşturulabilmelidir.
10.1.8.5. Operatörlere yazılı mesaj ulaştığında sesli ve görsel bir ikaz operatör
bilgisayarı ekranında görüntülenmelidir.
10.1.8.6. İstenilen bir yazılı mesaj, istenilen belirli bir tarih ve saate
programlanmak üzere gönderilecek şekilde seçilebilmelidir.
10.1.8.7. Gönderilen ve alınan tüm yazılı mesajlar sunucularda kayıt altına
alınmalıdır.
10.1.8.8. Tüm mesajlara raporlar kısmında ulaşılarak raporları alınabilmeli
istenildiğinde yazıcı çıktıları alınabilmelidir.
10.1.8.9. Yazılımın tüm arayüzü Türkçe olmalıdır.
C9)- Operatör Haberleşme Sistemi Yazılımı Sistem Kayıtları Arayüzü
Özellikleri:
10.1.9.1. Sistem yöneticisi veya Operatörler tarafından sistemde yapılan her
türlü işlem ve aktivasyonların tamamı, tarih, gün ve saat bazında
kayıt altına alınmalı ve daha sonra incelenmek üzere eski kayıtlara
bakılabileceği gibi raporları da alınabilmelidir.
10.1.9.2. Operatörler veya sistem yöneticisi tarafından yapılan kanal
değişimleri kayıt edilmelidir. Böylece hangi kullanıcının, hangi
telsizin kanalını değiştirdiği ve konuştuğu kayıt altına alınması
sağlanmalıdır.
10.1.9.3. Telsizlerin online-offline olma durumları kayıt altına alınabilmelidir.
10.1.9.4. Telsizlerin yeniden başlatılma (reset) ve kimin bu işlemleri yaptığı
kayıt altına alınabilmelidir.
10.1.9.5. Konsol yazılımının ürettiği her türlü alarm, gönderilemeyen mesajlar
vb. kayıt altına alınabilmelidir.
10.1.9.6. Kayıt arayüzü yazılımını erişim kolay ve konsol yazılımına tam
entegreli olarak çalışmalıdır.
10.1.9.7. Yazılımın tüm arayüzü Türkçe olmalıdır.
10.2. OPERATÖR HABERLEŞME SİSTEMİ SUNUCUSU VE OPERATÖR
BİLGİSAYARLARI:
C1)- Teklif edilecek sunucular raf tipi ve en fazla 2 U boyutunda olmalıdır.
C2)- Sunucular Yüksek Devamlılık Kümesi (High. Availability Cluster) mimarisine
uygun olarak yapılandırılmalıdır.
C3)- Sunucu anakart üzerinde en az 2 adet x86 tabanlı işlemci bulunacaktır.
Sunucu üzerinde takılı olan işlemciler ile sunucunun SPECint_rate2006
baseline performans değeri en az 361 olmalıdır.
C4)- Sunucular ECC ve memory mirroring özeliklerini desteklemelidir. Yapılacak
saha keşifleri ve keşif raporlarına göre İŞ SAHİBİ, proje süreci içerisinde
ECC’nin kurulacağı yere karar verecektir. Tüm network tasarımı ve topoloji
ECC ve SCADA kontrol merkezlerine göre yapılacak olup acil durum söz
konusu olduğunda veri akışının ne şekilde olacağı ve senaryolar YÜKLENİCİ
tarafından tasarlanarak iş sahibi onayına sunulacaktır. Ana kontrol merkezi
haberleşme sistemi sunucularında arıza olması durumunda haberleşme
sistemi kesintiye uğramadan ECC sunucuları vasıtası ile çalışmaya devam
edecektir. Geçiş manuel ya da otomatik olarak gerçekleştirilebilecektir.
C5)- Toplam hafıza en az 192 GB’a kadar arttırılabilir olmalıdır.
C6)- Sunucu üzerinde toplam 64 GB kapasiteli DDR3 hafıza takılı olmalıdır.
C7)- Sunucu üzerinde, 1 (bir) adet en az 512 MB yazma ön belleği ve pil koruması
desteği bulunan, RAID 0,1,5,10 seviyelerini destekleyen, bütünleşik veya PCI
slota takılı 1 (bir) adet RAID denetleyicisi bulunmalıdır.
C8)- Disklerin takıldığı yuvalar hotswap olmalıdır.
C9)- Sunucu üzerinde sistem kullanımı için Raid 5 yapılmış kullanılabilir en az 270
GB ve veri depolama için Raid 5 yapılmış kullanılabilir 930 GB sabit disk
kapasitesi olmalıdır. Diskler hot plug/swap ve SAS özelliğinde ve en az 10K
RPM hızında olmalıdır.
C10)- Sistem üzerinde yedekli (N+N) güç kaynağı ve fan bulunmalıdır. Güç kaynağı
ve fan üniteleri hot plug özellikli olmalıdır.
C11)- Sunucu üzerinde en az 10Gbps hızında en az 2 adet network çıkışı
bulunmalıdır.
C12)- Sunucu uzaktan ve/veya lokal klavye, mouse, monitör ve USB portu
erişimine imkan vermelidir.
C13)- Sunucu ana kartı üzerinde 1 adet uzaktan güvenli erişim sağlayan yönetim
kartı bulunmalıdır.
C14)- Sunucular asgari Linux, Windows Server, VMware ve Xen sunucu işletim
sistemlerini desteklemelidir.
C15)- Sunucu Türkçe destekli MS Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition veya
daha güncel lisanslı işletim sistemi ile birlikte teklif edilmelidir.
C16)- Sunucu MS SQL Server 2012 Express Edition yüklü olarak teklif edilmelidir.
C17)- Sunucunun donanım bileşenlerinin durumunu, CPU, RAM kullanımını, sunucu
donanım yazılımlarının güncellemelerini yönetebileceği, sunucuya entegre
edilmiş bir yönetim çözümü sunulmalıdır.
C18)- Yönetim çözümü görsel (GUI) ve command line (CLI) desteği içermelidir.
C19)- Sunucu yönetim çözümü, sunucu üzerinde kurulu olan işletim sisteminden
bağımsız olarak sunucu konsol görüntüsünü uzak erişim ile kullanıcıya
taşıyabilmeli ve klavye, mouse kullanımına izin vermelidir.
C20)- Yönetim yazılımı tek bir uygulama olmalı, sunucunun değişik parametreleri
için birden fazla yönetim yazılımı önerilmemelidir.
C21)- Teklif edilen sunucular üretici firma tarafından ve/veya üretici firma
tarafından yetkilendirilmiş servis merkezlerince en az 5 yıl 7x24, 4 (dört)
saatte müdahale destek paketine sahip olmalıdır.
10.3. RÖLE ANLIK İZLEME VE ARIZA TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI
C1)- Sisteme bağlı VHF ve UHF rölelerinin durumları yazılım tabanlı bir sistem
tarafından online olarak takip edilebilir olmalıdır. Söz konusu yazılım sistem
takip odasına sistem sunucu bilgisayarına kurulmalıdır.
C2)- Yazılım seti, Sunucu-İstemci prensibine göre çalışmalı, 1 (bir) yazılım seti, 1
(bir) adet sunucu ve 3 (üç) adet istemci yazılımı içermelidir. Gerektiğinde
birden fazla personelimiz aynı anda sistemi izlemeleri ve alarmları takip
etmeleri sağlanmalıdır.
C3)- Herhangi bir Röle devre dışı kaldığında anında görsel olarak yazılım üzerinde
görülebilmelidir.
C4)- UHF ve VHF Röleler /Röle Sistemleri birer grafik ikon şeklinde ekranda
görülebilmelidir. Bu ikonların haricinde Röleleri temsil eden IP numaraları ve
açık/ kapalı durumları çevrimiçi olarak görülebilmelidir.
C5)- Normal çalışan Röleler ile devre dışı kalan Röleler farklı mesaj ikon veya renk
olarak işaretlenmelidir. Böylece arızanın anlık teşhisi yapılabilmeli ve
müdahale edilebilmelidir.
C6)- Arızalı Rölelere müdahale için, monitör ekranındaki ikonlarda o Rölerle ilgili
yazılı tanıtıcı adresler olmalıdır, örneğin(Ankara-UHF Röle No 1) Hangi şehir
bölge ve röle olduğunu gösteren yazıyla adreslenebilmeli ve tanımlanmalıdır.
C7)- Yazılım tamamen IP tabanlı olmalı haricen herhangi bir donanım
gerektirmemelidir.
C8)- Meydana gelen alarmlar daha önce tanımlı e-posta adreslerine
gönderilebilmelidir.
C9)- Röle izleme yazılımı mevcut yazılım sistemimiz ile tam uyumlu olmalıdır.
C10)- Yazılım üzerinde anlık olarak konuşan tüm telsizlerin kimlik bilgisi(ID),
bulunduğu yerden gelen sinyal seviyesi(dBm olarak), konuşma süresi , hangi
grup ile veya telsiz ile konuştuğu takip edilebilmelidir.
C11)- GPS uyumlu telsizler tarafından yapılan tüm transmisyonlar, konumları ile
beraber gelen sinyal seviyesi (dBm olarak ) kayıt edilmeli ve bu kayıtlar aynı
program ile sayısal haritaya aktarılmalı ve böylece gerçek bir kapsama
haritasının çıkması sağlanmalıdır. Kapsama haritası en az 3 renk ile
işaretlenmelidir.
C12)- Sistemde konuşan her bir telsizin ve her bir grubun toplam istatiksel
konuşma oranları grafikler ile belirtilebilmelidir. Böylece telsiz ve grup
bazında konuşma oranları ve meşguliyet oranları belirlenecektir.
C13)- Sistem üzerinde toplam trafik yoğunlu yüzdesel olarak anlık olarak
belirtilmelidir.
C14)- Sistem üzerinde toplam trafik dağılımı (Ses-GPS-Yazılı Mesaj) oranları
belirlenebilmelidir.
C15)- Sistem üzerinde geçen her bir transmiyon (Ses, Data,GPS,Yazılı Mesaj ) ayrı
bir renk kodu ile tanımlı olmalıdır.
C16)- Sistem üzerindeki tüm rölelere Reset (yeniden başlatma), kanal değiştirme,
Güç değişimi, geçici süre ile yada sürekli devre dışı bırakma yapılabilmelidir.
C17)- Sistem birbütün olarak geniş bir raporlama arayüzüne sahip olmalıdır. Bu
raporlamalar istenilen herhangi bir tarih saat aralığında ve en az aşağıdaki
sorgulamaları yapabilmeli ve tüm sorgu sonuçlarının yazıcı çıktısı alınabilmeli,
ilgili yerlere e-posta olarak atılabilmelidir.
i. Telsiz ve Telsiz Grubu bazında toplam konuşma süresi, GPS transmisyon
süresi ve ortalaması,
ii. Sistemde meydana gelen arızaları neticesinde rölelerin devre dışı kalma
istatistikleri,
iii. Sistem bazında, her bir sistem üzerinden aktarılan toplam
transmisyonlar ve yükleri,
iv. Sistem bazında her bir sistem üzerinden aktarılan yazılı mesaj verileri ve
yükleri.
C18)- Sistem üzerinde bulunan her bir VHF veya UHF röle için tüm donanımsal ve
çalışma durumu online olarak ve en az aşağıdaki veriler izlenebilir olmalıdır.
i. Röle adı
ii. Röle seri numarası
iii. Röle Firmware versiyonu
iv. Röle TX kartı durumu
v. Röle RX kartı durumu
vi. Röle AC Enerji var /yok Durumu
vii. Röle Akü’den besleniyor durumu
viii. Rölenin toplam çalışma süresi
ix. Röle kimlik numarası (ID)
x. Röleye programlı kanal listesi(Alıcı Verici Frekansı ve ilgili parametreler)
C19)- Yazılım sistemini takip edeceği röle veya röle sistemi için bir sınır
olmamalıdır.
C20)- Yazılımın tüm arayüzü ve menüleri Türkçe olacaktır.
 

28.4.2017

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.