Telsiz Hizmeti İşletmecileri BTK’da Buluştu

Telsiz Hizmeti İşletmecileri BTK’da Buluştu

 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti İşletmecileri” ile bir araya geldi. Toplantıda sektöre dair sorunlar konuşuldu ve işletmecilere belgeleri takdim edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen “Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetine İlişkin Sektör Toplantısı”na BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kurul Üyeleri, Kurum Başkan Yardımcıları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
Birçok alt dallara ayrılan elektronik haberleşme sektörünün, ülke ekonomisi ve ülkelerin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, “Özellikle mobil elektronik haberleşme hizmetleri ile geniş bant internet hizmetleri ülke gündemlerinde önemli bir yer tutuyor. Sizlerin önemli bir faaliyet alanınızı oluşturan telsiz iletişiminin, bugün çok yaygın olarak kullandığımız 2G, 3G ve 4.5G teknolojilerinden daha önce kullanıma başladığını ve bugün halen yoğun olarak kullanmaya devam ettiğimiz bir iletişim platformu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Nitekim özel sektörümüz tarafından telsiz hizmetleri ülkemizde 1983 yılından itibaren sunulmaya başlarken, GSM hizmetleri 1994’ten itibaren sunulmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.
Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren toplamda 451 işletmeci bulunduğunu söyleyen Sayan, şu rakamları da kullanıcılarla paylaştı: “2017 yılı itibarı ile sektörün toplam gelirleri yaklaşık 51.2 milyar ’dir.
2018 yılının ilk 3 ayında toplam gelirler 13,8 milyar  olarak gerçekleşmiş olup aynı dönemde Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerimizi gelirleri yaklaşık 8,4 milyon  olarak gerçekleşmiştir. Dolayısı ile toplam işletmecilerimizin %13’ünü OKTH işletmecileri oluştururken, bu işletmecilerimizin sektörden aldığı payın %1 civarında kaldığını görüyoruz. Ancak Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sektörünün toplam sektör içerisindeki payının düşük olması, bu sektörün önemini ortadan kaldırmamaktadır”
Teknolojiye Yön Veren Olmak İçin Var Gücümüzle Çalışacağız
Özellikle grup haberleşmesinde kullanılan en etkin iletişim aracının telsiz hizmetleri olduğunu hatırlatan Sayan, “Bugün daha özel bir alana hitap eden, hizmet sunduğu kitlenin ihtiyaçları çerçevesinde sabit veya mobil hizmetlerden daha etkin bir iletişim platformu oluşturan, bunun yanında tabii afetler ve kriz anlarında etkin bir iletişim aracı olarak tercih edilen Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirecek. Biz BTK olarak elektronik haberleşme sektörünün gelişmesi, milli ekonomiye katkısının artırılarak sürdürülmesi, teknolojiyi takip eden ülke konumundan çıkıp teknolojiye yön veren ülke konumuna gelmek için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu hususta sektördeki tüm oyuncuları önemsiyor ve sektörün önünü açmak için gereken tüm düzenlemeleri en optimum düzeyde yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde en çok önem verdiğimiz hususlardan biri ise yerlilik ve millilik. Hepimiz biliyoruz ki yerli ve milli olmayan hiçbir şey bizim değildir. Biz başkasının ürettiği ürünlere güvenerek iş yapacak olursak yarı yolda kalacağımıza inanıyoruz” sözleriyle BTK’nın bu konudaki hassasiyetlerine dikkat çekti.
Yerli ve milli üretim yolunda elektronik haberleşme sektörünün tüm aktörlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Sayan, “Rekabetçi bir sistem içerisinde tüm sektörlere adil bir ortam hazırlamak BTK olarak bizim görevimiz ancak, her bir sektör içindeki aktörlerin rekabetinde de en büyük görev tabi ki sizlere düşmekte. Elektronik haberleşme sektörünü oluşturan sektörler içerisinde telsiz kısmının en büyük aktörü siz Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerisiniz. Yaptığınız işin, üstlendiğiniz misyonun ağırlığının farkındayız. Bu konuda Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerinin rolünü değerlendiriyoruz. Bu konulara ilişkin varsa sizin önerilerinizi de almak istiyoruz. Sizler, gerek Ar-Ge konusunda, gerekse de Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sektörünün gelişimine katkı sağlayacak tüm konularda çalışma ve geliştirme isteklerinizi ortaya koyun; biz de BTK olarak sizlerin yanında olmaya, varsa sorunlarınızı çözmeye çalışalım. Bizler sektörümüzün önünde engel olan tüm hususları iş birliği içerisinde ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerine kullandırılması konusundaki düzenlemelerle sektörün gelişimine büyük katkı sağladıklarının altını çizen Sayan, “Hayata geçirdiğimiz kurul kararına istinaden, mobil telsiz haberleşmesi talep ederek kurumumuza başvuruda bulunan kuruluşlar öncelikle Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerine yönlendirilmektedir. Bugün buraya davet edilme sebebinizin de temelinde benzer bir husus var. Bildiğiniz gibi 22 Mayıs 2018 tarihinde aldığımız bir Kurul Kararı ile; öncelikle Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerinin yetkilendirme modeli değiştirilerek çok büyük bir sadeleştirme yapılması sağlandı” dedi.
Sayan, yapılan işlemlerin yavaşlamasına neden olan etkenleri de şöyle açıkladı: “Önce her işletmecimize hizmet sunmak istediği her il veya bölge için bir yetki belgesi düzenliyorduk. Öyle ki, örnek olması açısından söylüyorum, bir işletmecimiz için 53, diğer bir işletmecimiz için 44 yetki belgesi düzenlemişiz her bir yetki belgesi için, yani, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, kira kontratı veya topu örneği gibi aslında şirkette belki de hiç değişmeyen birçok bilgi ve belgeyi defalarca talep etmişiz. Bu hem sizler için hem de bizler için aşırı bir bürokrasi oluşturuyordu. Artık her bir işletmecimiz tek bir “Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı Yetki Belgesi” ile Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olacak.  Daha sonraki yerel veya bölgesel frekans talepleri, ilave yerel veya bölgesel frekans kullanım hakkı verilerek karşılanabilecek. Aynı Kurul Kararı ile getirilen diğer önemli bir yenilik ise, frekans tekrarı ve role yer değişikliklerinde öncelikle Kurum’dan izin alınması şartının kaldırılmasıdır. Artık frekans kullanım hakkının verildiği alanda frekans tekrarı ve role yer değişiklikleri Kurum’dan izin alınmadan yapılabilecek ve takip eden ayın son iş gününe kadar Kurumumuza bildirimde bulunulacaktır.”
Sektörün Gelişmesine Her Türlü Katkıyı Sağlayacağız
Sektörün ve işletmecilerin gelişimi, büyümesi ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak için gerekli her konuda kurum olarak çalıştıkları vurgusunu yineleyen Sayan, “Sizlerden de bu konuda daha fazla katkı, katılım ve gayret beklemekteyiz. Bazen işletmecilerimizin mevzuatı bilmemesinden veya önemsememesinden kaynaklanan sıkıntılara şahitlik ediyoruz. Bu konularda arkadaşlarımız daha ayrıntılı bilgi verirler ama özellikle yerli ve milli olmak hususunda Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerimizin de bir arayış içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyor, bu konuda yapacağınız katkıları önemsiyoruz. Ülkemizde en köklü sektörlerden biri olan telsiz sektörünün Ar-Ge yatırımlarının daha fazla büyümesini ve telsiz sektöründe yerlilik ve millilik oranının en üst düzeylere çıkarılmasını hedefliyor ve bu alandaki çalışmaları özellikle destekliyoruz. Bu yönde atacağınız her adımda BTK olarak yanınızda olacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Açılış konuşmasının ardından Yetkilendirme Dairesi Başkanı Beytullah Kuşçu ve Spektrum Yönetim Dairesi Başkanı Afşin Büyükbaş sunum yaptı. Katılımcıların yetkililere sorularını yöneltmesinin ardından yetkilendirme belgeleri şirketlere takdim edildi.

4.7.2018

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.