TELSİZ KULLANIMI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

TELSİZ KULLANIMI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER VE USÜLLER:

 

a- Temel Teknik Bilgiler: Genelde telsiz haberleşmesi VHF ve UHF frekans bandında yakın-orta menzil haberleşmesi şeklinde yapılmaktadır. Haberleşme sabit (merkez), el ve/veya araç telsizleri kullanılmaktadır. En güçlü olanlar sabit merkez telsizleridir. Araç telsizleri bunlara oranla daha az güce sahiptir. El telsizleri ise sistemin en zayıf unsurlarıdır.

 

Ayrıca bilinmesi gereken bir temel husus telsiz haberleşmesinde telefon haberleşmesinde olduğu gibi iki tarafın aynı anda konuşmasının mümkün olmadığıdır. Telsiz haberleşmesinde sıra ile tarafların sadece biri konuşabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer husus da haberleşme menzilidir. Normalde bu menzil bulunulan konumla doğrudan orantılı olmakla birlikte ufuk mesafesi ile sınırlıdır. Bazı olumsuz koşullarda ve özellikle el telsizleri kullanıldığında birkaç kilometreye kadar düşebilir.

 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için sistemlerde röle veya tekrarlayıcı olarak isimlendirilen aygıtlar kullanılmaktadır. Bunlar olabildiğince yüksek tepelere konulan ve bir frekanstan aldıkları sinyali başka bir frekanstan tekrarlayan aygıtlardır. Yüksek konumları nedeni ile birbirlerini görmedikleri için haberleşmeleri mümkün olmayan cihazların bile haberleşmesine olanak tanırlar. Bu özellikleri, rölelerin bulunduğu haberleşme kanalının öncelikle tercih görmesine neden olur. Ancak trafik yoğunluğunun artması ile bir takınma gündeme gelebileceği gibi birbirlerine yakın birimlerin doğrudan haberleşmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu durumda genellikle “yakın kanal” olarak isimlendirilen haberleşme kanalı gündeme gelir.

 

Yakın kanal olarak isimlendirilen kanalda röle yardımı olmaksızın doğrudan ve tek frekansta (teknik ismi simpleks) haberleşme yapılır. Seyyar birimlerin kendi aralarında yapmaları gereken haberleşme veya yardımcı çevrimler bu yönetimle yapılır. Genelde merkeze iletilmesi zorunlu olmayan ve sadece iki birimin birbirleri ile yapması gereken haberleşme için bu yöntem seçilmeli ve röle kanalının yükü azaltılmalıdır.

 

Genel olarak her kuruluşun kendine ait ve başkalarınca paylaşımı söz konusu olmayan, menzili kuruluşun görev alanı ile sınırlı frekans tahsisleri vardır. Son dönemde paylaşımlı kullanılmakla birlikte katılımcıların gruplara ayrılarak bu grupların birbirini etkilenmeden haberleşmesine olanak tanıyan sistemler gündeme gelmiştir (trunk ve community). Bunlarda bir grup haberleşirken sistem diğer gruplara haberleştirme yaptırmaz. Bu sisteme ait telsizlerde bu nedenle bir meşgul ışığı vardır.

 

Telsizlerde açma-kapama, ses ayarı ve kanal seçme düğmeleri bulunur. Bazen bunlara ilaveten monitör olarak adlandırılan ve otomatik alıcı susturma (squelch) düzenini devre dışı bırakan bir başka düğme daha bulunabilir.

Ayrıca el telsizlerinde batarya şarj uyarısı ve benzeri uyarı ışıkları bulunabilir. Ayrıca telsizler her gönderme başlangıcında otomatik olarak bir ton grubundan oluşan kimlik tanıtımına gönderimi yaparlar.

 

b- Genel: Aktarılacak mesaj, net ve muhatabının anlayacağı şekilde oluşturulmalı, kısa ve öz olmalıdır. Karşı taraftan istek gelmedikçe mesaj tekrarlarından ve yorumlardan kaçınmak gerekir. Haberleşmede heyecanın yeri yoktur. Çağrı yaparken önce karşı tarafın işareti, sonra kendi işaretimiz verilir. Bazı kurumlarda bunun tersi uygulanmakla birlikte doğru olanı budur. Örnek vermek gerekirse;

 

“12 22 12 23”. Burada çağrı yapılan 12 22, çağrılan ise 12 23’tür. Bazı kurumlarda röle kanalı aynı zamanda merkez çevrimi kanalı kabul edilmekte ve gerektiği zaman merkezin haberleşme yardımını istemek amacı ile çağrı “12 22 Merkez 12 23” şeklinde yapılabilmektedir. Ancak kurum yetkilileri çağrının işaretinin önce verilmesi yöntemini benimsemişse kabul edilen yöntemine uymak gerekir. Giriş bölümünde sözü edilen taktik işaret alternatifi ancak çevrim kontrol yetkilisinin izini ile kullanılır.

- Çevirim kontrol istasyonunun (merkez istasyonu) talimatlarına uyunuz.

- Çevirimden herhangi bir nedenle ayrılmaz gerekirse bunu muhakkak çevrim kontrol

  İstasyonuna bildiriniz ve onay almadan ayrılmayınız. Aynı şekilde dönüşünüzü de

  bildiriniz.

- Göndermenizin bittiğini göndermenizin sonunda “tamam” diyerek bitiriniz.

- Karşı istasyonun mesajını eksiksiz aldı iseniz “anlaşıldı tamam”, alınmadı ise

  “anlaşılmadı” veya “alınmadı” şeklinde bir mesaj gönderimi ile karşı istasyonu

  bilgilendiriniz.

- Gönderme (PTT Push TTalk) düğmesine bastıktan 3 saniye sonra konuşmaya

  başlayınız, aksi halde otomatik kimlik tanıtımı ilk sözlerinizi bastırıp anlaşılmaz hale

  getirecektir.

- Mikrofon veya el telsizini ağza beş santim uzakta tutarak ve bağırmadan

  konuşunuz. Aksi halde göndermenizin anlaşılırlığı bozulur.

- Karşı istasyonun mesajı kesintili geliyor ise (ve var ise) monitör düğmesine basarak

  otomatik alıcı susturmasını devre dışı bırakınız. Bu olanak yok ise veya mesaj hala

  anlaşılmıyor ise biraz yerinizi değiştirip tekrar durumu izleyiniz. Başka olanak

  kalmadı ise mesajı tekrar ettiriniz.

 

c- El Telsizleri: Bu telsizler ile yapılan haberleşmede karşı istasyonun en iyi duyulduğu yerin bulunup haberleşmenin oradan ve yürünüyor ise tercihen durarak yapılması gereklidir. El telsizleri sınırlı batarya kapasitesine sahiptir. Dolayısı ile lüzumsuz tekrarlar ve çağrılar ile verimsiz bir haberleşme bataryanın şarj ömrünün çok kısalmasına ve sonuçta telsizin çok çabuk devre dışı kalmasına neden olacaktır.

 

d- Araç Telsizleri: Bu telsizler ile yapılan haberleşme genelde el telsizleri kadar zor olmamakla birlikte lüzumsuz tekrarları azaltmak ve haberleşme verimini arttırmak için el telsizi için önerdiğimiz yönteminin burada da kullanılmasında fayda vardır.

 

Tüm bu temel kurallara uyulması halinde telsiz haberleşmesi sorunsuz bir şekilde yapılacaktır.

 

  

SON TAVSİYELER

 

1. El telsizlerini, anteni vücuttan olabildiğince uzakta kalacak şekilde taşıyınız.

    Vücuda yakın duran telsiz anteni alıcı duyarlılığını olumsuz etkiler. En iyi yer göğüs

    hizasında çapraz konumdadır. Çoğu telsiz için bu tür taşımaya uygun askılar

    mevcuttur. Bu konumda ayrıca hoparlörden gelen ses daha iyi anlaşılacak,

    dolayısı ile telsizin sesinin çok açılmasına gerek kalmadığı için batarya kullanım

    ömrü uzayacaktır. Bu konumda ikinci seçenek üst göğüs hizasındaki bir cepte dik

    taşımalıdır.

 

2. Gönderme yaparken el telsizini başınızdan olabildiği kadar uzak tutmaya çalışınız.

    Radyo frekans dalgalarının bazı yan etkileri olabilir.

 

3. Telsizinizde saptadığınız bir sorunu görevli olduğunuz kurumun telsiz ile ilgili teknik

    bölümüne (genellikle telsiz kademe olarak anılır) derhal bildiriniz. Yetkisiz kişi veya

    kişilere teslim etmeyiniz.

 

4. Telsiz haberleşmesi gizlilik derecesindeki mesajların iletilmesi için uygun değildir.

    Üçüncü şahıslarca kolaylıkla dinlenir.

25.4.2017

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.