TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=telsiz&source=web&cd=13&ved=0CGAQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.tk.gov.tr%2Felektronik_haberlesme_sektoru%2Fspektrum_yonetimi%2Ftelsiz_ucret_tarifesi.pdf&ei=56bDT-nJI9KGhQedzdz7CQ&usg=AFQjCNEwVjJhCvxZL7_7u5INiAQyaUhXSw

 

TELSİZ ÜCRETLERİ
1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ

01.01.2012
Tarihi
İtibariyle
a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, Geçerli Ücret
ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
(TL)
 1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)
27,18
 2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz
135,92
 3) Sabit telsiz
67,96
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi
 1)  Her baz istasyonu için
 2)  Sistemdeki her abone başına
c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri
 1)  Her baz istasyonu için
 2)  Sistemdeki her abone başına
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve
benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz
için)
 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına
 2)  Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)
 a)  Sabit telsiz cihazı
 b)  Mobil telsizi (Araç/portatif/el)
e. Radyolink sistemleri
 1)  Sistemde bulunan her cihaz başına
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve
hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
 1)  Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına
 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu
 3)  Sabit uydu yer terminalleri
 4)  Mobil uydu yer terminalleri
 5)  Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)
 6)  Data uydu alıcı
 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz
başına)
2
TELSİZ
KULLANMA
ÜCRETLERİ
(HER YIL İÇİN)
a. Kara telsiz sistemleri
 1)  LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her
cihazda bulunan kanal adedi başına)
 2)  Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri
a)   Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak
üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına
(Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap
edilir.)
 1)  Her simpleks kanal için
 2)  Her simpleks role kanalı için
 3)  Her dupleks kanal için
 4)  Her dupleks role kanalı için
 b)  Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına
135,92
14,56
135,92
13,60
67,96
33,99
13,60
135,92
13.592,60
1.359,26
67,96
54,38
33,99
13,60
20,39
135,92
13,60
27,18
40,78
54,38
27,18
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri
1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis
edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal
adedi (istasyonda bulunan TRx) başına
 a)  200 kHz'e kadar (dahil)
 b)  201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)
 c)  1.25-5 MHz arası (dahil)
 d)  5 MHz'den yukarısı
 2)  Sistemdeki her abone başına
 c.   Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl
için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band
genişliğine göre
 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen
band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)
 a)  2 MHz dahil olmak üzere
 b)  2 MHz-7 MHz (dahil)
 c)  7 MHz-28 MHz (dahil)
 d)  28 MHz-56 MHz (dahil)
 e)  56 MHz-140 MHz (dahil)
 f)   140 MHz-250 MHz (dahil)
 g)  250 MHz ve üzeri
 2)  Sistemdeki her abone başına
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve
benzeri) telsiz sistemleri
 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına
 2)  Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)
 a)  Her simpleks röle kanalı başına
 b)  Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)
e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis
edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz
adedi başına
 1)  2 MHz dahil olmak üzere
 2)  2 MHz-7 MHz (dahil)
 3)  7 MHz-28 MHz (dahil)
 4)  28 MHz-56 MHz (dahil)
 5)  56 MHz-140 MHz (dahil)
 6)  140 MHz-250 MHz (dahil)
 7)  250 MHz ve üzeri
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve
hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
 1)  Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına
 2)  Sabit uydu ana yer istasyonu
 3)  Sabit uydu yer terminalleri
 4)  Mobil uydu yer terminalleri
 5)  Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)
 6)  Data uydu alıcı
 7)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz
başına)
3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE
KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ
54,38
169,91
679,63
1.631,11
14,56
54,38
108,74
217,48
434,96
869,93
1.739,85
3.479,71
13,60
54,38
13,60
6,79
10,88
32,62
65,24
130,49
260,98
869,93
1.739,85
13.592,60
1.359,26
67,96
54,38
33,99
13,60
20,39
a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)
 a)  Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti
 b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak
Maksatlı Geçici İzin Ücreti
      1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video
Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)
      2) Diğer Telsiz Sistemleri
 b.  İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve
kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır.
Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ
edilir.
4.STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE
TEST ÜCRETLERİ
a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal
edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune
alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa
olsun (cihaz başına)
    1) Telsiz verici-alıcı cihazları
    2) Telsiz verici cihazları
    3) Telsiz alıcı cihazları
b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen
cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
    1) Telsiz verici-alıcı cihazları
     2) Telsiz verici cihazları
     3) Telsiz alıcı cihazları
5.GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ
ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ
BELGESİ
a. Güvenlik Sertifikası
b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm
(ölçüm başına)
c.  Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)
679,63
679,63
339,82
135,92
67,96
67,96
54,38
27,18
27,18
33,99
679,63
2.038,89

28.5.2012

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.